Hotline: 0974 073 314
2018 ATX 720
9.500.000 VNĐ
Khung
Màu Xanh
 
Khung Hợp kim nhôm ALUXX
 
Phuộc trước Hợp kim nhôm
 
Thành phần
Ghi đông GIANT hợp kim nhôm
 
Pô tăng GIANT hợp kim nhôm
 
Cọc yên GIANT hợp kim nhôm
 
Yên Ville 3389 
 
Hệ thống truyền động
Tay đề SHIMANO ALTUS 27S
 
Chuyển đề trước SHIMANO ALTUS
 
Chuyển đề sau SHIMANO ALTUS
 
Phanh Phanh đĩa dầu thủy lực
 
Líp HG200 9S
 
Đùi đĩa 44/32/22T
 
Bánh xe
Vành Hợp kim nhôm hai lớp 
 
Moay ơ Hợp kim nhôm GIANT
 
Nan hoa 14G HTSS
 
Lốp 26X1.95
 
Khác