Hotline: 0974 073 314
2019 ATX 700
8.600.000 VNĐ
Khung 
Màu Đen trắng, Cốm, Đen xanh
 
Phuộc trước Nhôm, giảm chấn
 
Thành phần 
Ghi đông Hợp kim nhôm
 
Pô tăng Hợp kim nhôm
Cọc yên Hợp kim nhôm
 
Yêv GIANT
 
Bộ truyền động
Tay đề SHIMANO 3x8S
 
Chuyển đề trước SHIMANO ALTUS
 
Chuyển đề sau SHIMANO ALTUS
 
Phanh Phanh đĩa dầu
 
Líp SHIMANO HG200 8S
 
Đùi đĩa 42/32/22T
 

Bánh xe 
Vành Hợp kim nhôm 2 lớp
 
Moay ơ Hợp kim nhôm GIANT 
 
Nan hoa 14G HTSS
 
Lốp Lốp địa hình 26x1.95