GIANT VN được cấp chứng chỉ chính hãng

2013-03-08 09:18:20

GIANT Việt Nam xin vui mừng thông báo: 06 nhân viên của GIANT Việt Nam đã được cấp chứng chỉ kỹ thuật của hãng


 

Vượt qua kỳ thi sát hạch của hãng GIANT, 06 nhân viên xuất sắc của GIANT Việt Nam đã được hãng cấp chứng chỉ kỹ thuật.
Chúng tôi hi vọng rằng trong thời gian tới sẽ chuyên nghiệp hóa toàn bộ đội ngũ cán bộ công nhân viên của GIANT Việt Nam cũng như
hệ thống đại lý trên toàn quốc.
 
Các nhân viên đạt được chứng chỉ :
 
 Lương Đình Hường - Trưởng phòng bảo hành
 
 Nguyễn Văn Hoàng - Cửa hàng trưởng 24 Bạch Mai
 
 Ninh Hồng Hiệp - Cửa hàng trưởng 171 Láng Hạ
 
 Ninh Văn Mão - Cửa hàng trưởng 20 Khâm Thiên
 
 Tạ Hữu Sơn - Cửa hàng trưởng 169 Tây Sơn
 
 Trần Văn Tuế - Cửa hàng trưởng 2 Xương Giang - Bắc Giang
 GIANT VIỆT NAM ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG !

 

filme porno filme porno filme porno filme porno filme porno porn hd