GIANT MINH NAM

Địa chỉ:

Tổ nhân dân Tân Phú, TT. Tân Yên, H. Hàm Yên, Tuyên Quang

 

Liên hệ:

0977.604.027