GIANT ĐOÀI LAN

Địa chỉ:

331/1 đường Cách Mạng Tháng 8 – Khu gang thép Thái Nguyên, Thái Nguyên

 

Liên hệ:

0916.489.259