GIANT PHƯỜNG NHUNG

Địa chỉ:

156 Bạch Đằng, TT. Núi Đèo, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

 

Liên hệ:

0912.201.348