GIANT QUYẾT HÀ

Địa chỉ:

Khu 3 Giếng Đáy, TP. Hạ Long, Quảng Ninh

 

Liên hệ:

0906.281.656