TAY ĐỀ PHẢI – SHIMANO 105 ST-R7000 (11S)

Trang chủ / Cửa Hàng / TAY ĐỀ PHẢI – SHIMANO 105 ST-R7000 (11S)

Trang chủ / Cửa Hàng / TAY ĐỀ PHẢI – SHIMANO 105 ST-R7000 (11S)

TAY ĐỀ PHẢI – SHIMANO 105 ST-R7000 (11S)

3.320.000

– SKU: TDPR7000-R