TRỤC RỖNG BB, REN 1.37”X24T

Trang chủ / Cửa Hàng / TRỤC RỖNG BB, REN 1.37”X24T

Trang chủ / Cửa Hàng / TRỤC RỖNG BB, REN 1.37”X24T

TRỤC RỖNG BB, REN 1.37”X24T

390.000

– Trục rỗng BB
– Ren 1.37”x24T
– SKU: TRBBPW-BB73