TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – TƯƠNG LAI TẬP ĐOÀN GIANT GROUP

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – TƯƠNG LAI TẬP ĐOÀN GIANT GROUP được chính thức thông báo vào ngày 4/3/2020. GIANT GROUP sẽ quy hoạch sách lược phát triển trên toàn cầu, hỗ trợ các thương hiệu gia công phát triển, phát triển thế giới xe đạp cho người dùng.

Tầm Nhìn - Sứ Mệnh - Tương Lai Tập Đoàn GIANT GROUP (3)

Tập đoàn GIANT GROUP được thành lập năm 1972, 10 năm đầu lấy gia công cho thương hiệu khác làm chính, sau đó mới phát triển thương hiệu GIANT, trở thành 1 trong 3 thương hiệu lớn nhất toàn cầu. Trên thế giới, hiện doanh thu đang dẫn đầu trong lĩnh vực. Do nhu cầu phát triển, phản ứng nhanh với xu thế thị trường, ngoài thương hiệu GIANT, tập đoàn còn phát triển thêm thương hiệu xe cho nữ là LIV, xe dạo chơi trong phố MOMENTUM và thương hiệu xe cao cấp CADEX. Tập đoàn GIANT GROUP đã quyết định lập kế hoạch 02 năm cho việc quy hoạch lại toàn bộ kết cấu của thương hiệu.

Nhiệm vụ mới là tách riêng toàn bộ 4 thương hiệu (GIANT, LIV, MOMENTUM và CADEX): thành lập tập đoàn GIANT GROUP, lấy làm công ty mẹ pháp lý cao nhất, có những góc nhìn vỹ mô và quy hoạch tổng thể toàn thương hiệu.

GIANT GROUP sẽ dựa vào “ Nâng tầm không giới hạn“ để thúc đẩy sứ mệnh phát triển thế giới xe đạp làm trọng, tạo dựng quan hệ lâu dài với đối tác, bất luận là thiết kế mới, cường hóa kỹ thuật sản xuất hay là nghiên cứu các dịch vụ mới và phương án giải quyết vấn đề, đứng về góc độ đi trước, theo đuổi sáng tạo, hỗ trợ khách hàng và đại lý, liên tục đem văn hóa đạp xe mới đến toàn cầu. Tạo môi trường tốt nhất cho người yêu xe, đồng bộ hóa thông tin toàn bộ tổ chức, tăng cao độ ảnh hưởng thương hiệu trên toàn cầu.

Ngoài ra, GIANT GROUP gồm nhiều thương hiệu với mục tiêu lấy một thương hiệu làm trọng tâm, đồng thời hỗ trợ phát triển các thương hiệu còn lại với các sản phẩm tổ hợp, đem lại góc nhìn khách quan và hỗ trợ các thương hiệu phát triển tốt nhất tương lai, để đạt mục tiêu phát triển mạnh toàn bộ 4 thương hiệu. Trước đây là thương hiệu GIANT, sau này sẽ làm hình tượng thương hiệu tươi mới hơn là GIANT GROUP.

Tập đoàn GIANT GROUP hiện có 14 công ty kinh doanh trên toàn cầu, cung cấp hàng và phục vụ theo tính chất bản địa, cũng là nhận phản hồi của 4 thương hiệu từ khách hàng. Đồng thời xây dựng văn hóa đạp xe mới, Nụ cười xe đạp (YouBike) được sử dụng cho công ty du lịch GIANT, giúp người yêu xe hưởng thụ một cách đúng nhất.

50 năm tiếp theo, tập đoàn GIANT GROUP sẽ hoàn thiện và nâng cao năng lực, quản lý hiệu quả, đẩy mạnh quảng cáo thương hiệu, thúc đẩy phát triển tương lai, tăng trưởng đột phá, sáng tạo tương lai xe đạp cho người dùng.

TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – TƯƠNG LAI TẬP ĐOÀN GIANT GROUP với sứ mệnh “ Nâng tầm không giới hạn “, nhằm thúc đẩy phát triển xe đạp, theo đuổi sáng tạo, tích cực phát triển văn hóa đạp xe. Tập đoàn hiện là một trong những công ty chế tạo xe đạp lớn nhất, dưới trướng có 4 thương hiệu: Giant, Liv, Momentum, CADEX.