GIANT 02 XƯƠNG GIANG

Địa chỉ:

02 Xương Giang, TP. Bắc Giang

Liên hệ:

0204.3525.899 – 0972.134.183

Giờ Mở Cửa:

Cả tuần: 7:00 – 18:00