GIANT CHỊ THANH

Địa chỉ:

85 Minh Khai, Từ Sơn, Bắc Ninh

 

Liên hệ:

0813.286.868