GIANT HUỲ SAN

Địa chỉ:

Đại Lộ Hùng Vương, TP. Việt Trì

 

Liên hệ:

0982.115.863