GIANT NHẠN HÙNG – CƠ SỞ 2

Địa chỉ:

Ngã tư Quảng Thọ , TX Ba Đồn,  Quảng Bình

 

Liên hệ:

0932.357.973