GIANT XE ĐẠP LIANG TRIỆU

Địa chỉ:

02 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, Cần Thơ

 

Liên hệ:

0710.373.3628