GIANT XE ĐẠP PHƯỜNG NHUNG

Địa chỉ:

156 Đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải Phòng

 

Liên hệ:

0912.201.348