Tầm Nhìn – Sứ Mệnh – Tương Lai Tập Đoàn GIANT

Tập đoàn Giant ngày 4/3/2020 chính thức thông báo: Giant Group sẽ quy hoạch sách lược phát triển trên toàn cầu, hỗ trợ các thương hiệu gia công phát triển, phát triển thế giới xe đạp cho người dùng.

Tập đoàn Giant thành lập năm 1972, 10 năm đầu lấy gia công cho thương hiệu khác làm chính, sau đó mới phát triển thương hiệu Giant, trở thành 1 trong 3 thương hiệu lớn nhất toàn cầu. Hiện doanh thu đang đứng Top trên thế giới. Do nhu cầu phát triển, phản ứng nhanh với xu thế thị trường, ngoài thương hiệu Giant, tập đoàn còn phát triển thêm thương hiệu cho nữ là Liv, dạo chơi trong phố Momentum và thương hiệu xe cao cấp CADEX. Nhiều thương hiệu nên Giant quyết định lập kế hoạch 02 năm cho việc quy hoạch lại toàn bộ kết cấu của thương hiệu.

Nhiệm vụ mới là tách riêng toàn bộ 4 thương hiệu ( Giant, Liv, Momentum và CADEX): thành lập tập đoàn Giant Group. Giant Group thành lập lấy làm công ty mẹ pháp lý cao nhất, có những góc nhìn vỹ mô và quy hoạch tổng thể toàn thương hiệu.

Giant Group sẽ dựa vào “ Nâng tầm không giới hạn“ để thúc đẩy sứ mệnh phát triển thế giới xe đạp làm trọng, tạo dựng quan hệ lâu dài với đối tác, bất luận là thiết kế mới, cường hóa kỹ thuật sản xuất hay là nghiên cứu các dịch vụ mới và phương án giải quyết vấn đề, đứng về góc độ đi trước, theo đuổi sáng tạo, hỗ trợ khách hàng và đại lý, liên tục đem văn hóa đạp xe mới đến toàn cầu. Tạo môi trường tốt nhất cho người yêu xe, đồng bộ hóa thông tin toàn bộ tổ chức, tăng cao độ ảnh hưởng thương hiệu trên toàn cầu.

Ngoài ra, Giant Group quản lý nhiều thương hiệu (Giant / Liv / momentum / CADEX) mục tiêu làm mạnh một thương hiệu đồng thời giúp các thương hiệu còn lại các sản phẩm tổ hợp, khách quan hỗ trợ các thương hiệu phát triển tương lại, lấy mục tiêu phát triển mạnh toàn bộ 4 thương hiệu. Trước đây là thương hiệu Giant, sau này sẽ làm hình tượng thương hiệu tươi mới hơn là Giant Group.

Tập đoàn Giant hiện có 14 công ty kinh doanh trên toàn cầu, cung cấp hàng và phục vụ theo tính chất bản địa, cũng là nhận phản hồi của 4 thương hiệu từ khách hàng. Đồng thời xây dựng văn hóa đạp xe mới, Nụ cười xe đạp (YouBike) được sử dụng cho công ty du lịch Giant, giúp người yêu xe hưởng thụ một cách đúng nhất.

50 năm tiếp theo, tập đoàn sẽ hoàn thiện năng lực bản thân, quản lý hiệu quả, quảng cáo sản nghiệp xe đạp, thúc đẩy phát triển tương lai, tăng trưởng đột phá, sáng tạo tương lai xe đạp cho người dùng.

Giới thiệu tập đoàn Giant Group
Tập đoàn Giant thành lập năm 1972, lấy “ Nâng tầm không giới hạn “ làm sứ mệnh, thúc đẩy phát triển xe đạp, theo đuổi sáng tạo, tích cực phát triển văn hóa đạp xe. Tập đoàn hiện là một trong những công ty chế tạo xe đạp lớn nhất, dưới trướng có 4 thương hiệu: Giant, Liv, Momentum, CADEX.