KHUNG XE ĐẠP GIANT – 2022 XTC 27.5

Trang chủ / Cửa Hàng / KHUNG XE ĐẠP GIANT – 2022 XTC 27.5

Trang chủ / Cửa Hàng / KHUNG XE ĐẠP GIANT – 2022 XTC 27.5

KHUNG XE ĐẠP GIANT – 2022 XTC 27.5

6.630.000

 

Với công nghệ chế tạo khung nhôm của GIANT giúp hỗ trợ gia tăng khả năng linh hoạt cao. Khung Xe Đạp Địa Hình phù hợp với nhiều loại xe đạp địa hình, xe đạp thể thao và xe đạp đường phố.