TAY NẮM XE ĐẠP GIANT – FAITHE MTB

Trang chủ / Cửa Hàng / TAY NẮM XE ĐẠP GIANT – FAITHE MTB

Trang chủ / Cửa Hàng / TAY NẮM XE ĐẠP GIANT – FAITHE MTB

TAY NẮM XE ĐẠP GIANT – FAITHE MTB

120.000

Trọng lượng: 110g

Kích thước: 130mm

Đường kinh: 22.2mm

Chất liệu: TPE