GIANT HẢI TÚ – CƠ SỞ 4

Địa chỉ:

Số 7 ngõ 16 Hồng Tiến, Long Biên, Hà Nội

Liên hệ:

0969.013.253 – 0933.522.186