MOUNTAIN (ĐƯỜNG ĐỒI NÚI)

Trang chủ / Mẫu xe / GIANT (XE NAM) / MOUNTAIN (ĐƯỜNG ĐỒI NÚI)

Từ những con đường mòn dốc, đường gồ ghề sỏi đá đến những cung đường đồi núi hay những con đường trong thành phố, đô thị. Chiếc xe đạp địa hình MTB với cấu hình được thiết kế tối ưu sự uyển chuyển, sự linh hoạt trên đa dạng địa hình và sự an toàn của người đạp xe. Hãy cùng khám phá những dòng xe đạp địa hình mới nhất tại Việt Nam.

- NAN % - 13 %
10.222.000
- NAN % - 13 %
- NAN % - 8 %
11.684.000
- NAN % - 8 %
- NAN % - 10 %
12.270.000
- NAN % - 11 %
12.560.000
- NAN % - 3 %