Địa chỉ:

68 đường Bờ Sông Sét, Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

 

Liên hệ:

0979.742.464

GIANT HIẾU BIKE