BỘ VÀNH TRƯỚC-SAU SLR 2, 50 DB

Trang chủ / Cửa Hàng / BỘ VÀNH TRƯỚC-SAU SLR 2, 50 DB

Trang chủ / Cửa Hàng / BỘ VÀNH TRƯỚC-SAU SLR 2, 50 DB

BỘ VÀNH TRƯỚC-SAU SLR 2, 50 DB

27.490.000

– Thông qua test trong phòng với vành 50mm không móc đem lại ưu thế lớn nhất của không khí động lực học.
– Các vị trí quan trọng đều dùng carbon chống giãn cường độ cao, cung cấp độ cứng cao, trọng lượng lại nhẹ.
– Thiết kế vành không móc, sáng tạo ra độ rộng trong vành là 22.4mm, tăng độ tiếp đất của lốp.
– Mỗi bên viền dày 3.8mm tăng độ cứng của vành, hỗ trợ tốt khi chuyển hướng.
– SKU: 350000306 (vành trước); 350000324 (vành sau)