LÍP SHIMANO 105 R7000 11S (11-28T)

Trang chủ / Cửa Hàng / LÍP SHIMANO 105 R7000 11S (11-28T)

Trang chủ / Cửa Hàng / LÍP SHIMANO 105 R7000 11S (11-28T)

LÍP SHIMANO 105 R7000 11S (11-28T)

1.950.000

– SKU: LIPR7000-11