LÍP THẢ SHIMANO 10S, CS-HG50 (11-34T)

Trang chủ / Cửa Hàng / LÍP THẢ SHIMANO 10S, CS-HG50 (11-34T)

Trang chủ / Cửa Hàng / LÍP THẢ SHIMANO 10S, CS-HG50 (11-34T)

LÍP THẢ SHIMANO 10S, CS-HG50 (11-34T)

1.020.000

– SKU: LIPHG50-34T