YÊN XE ĐẠP GIANT EASE 1

Trang chủ / Cửa Hàng / YÊN XE ĐẠP GIANT EASE 1

Trang chủ / Cửa Hàng / YÊN XE ĐẠP GIANT EASE 1

YÊN XE ĐẠP GIANT EASE 1

550.000

– Chất liệu đàn hồi tốt
– Kỹ thuật đường cong Arctech,đảm bảo độ chịu lực tăng cao hiệu quả giảm chấn
– Yên thiết kế lỗ ở giữa, giảm nhẹ lực ép vào yên, thoát khí tốt
– SKU: 125200938